Pro žáky > Kontakty na učitele

Kontakty na učitele

 

Pedagogové

 Pedagogové

Kontaktovat Marek Zdeněk, Mgr. ředitel
Kontaktovat Kratochvílová Naděžda, Ing. statutární zástupce ředitele
Kontaktovat Šomanová Marie, Ing. zástupce ředitele
Kontaktovat    
Kontaktovat    
Kontaktovat    
Kontaktovat Ambrožová Jaroslava Písemná a elektronická komunikace,  Sekretářské práce, výchovná poradkyně
Kontaktovat Bareš Jiří, Ing. Podniková ekonomika,  Právo, Písemná a elektronická komunikace, Ekonimické výpočty
Kontaktovat Bartková Jitka, Mgr. Český jazyk a literatura, Základy společenských věd, Aplikovaná psychologie
Kontaktovat Divecká Eva, Mgr. Tělesná výchova, Aplikovaná psychologie, Základy společenských věd
Kontaktovat Dobřemysl Josef, Ing. Informační technologie
Kontaktovat Drzková Marie, Mgr. Ruský jazyk, Konverzace z ruského jazyka, Hospodářský zeměpis, Geografický seminář
Kontaktovat Dubská Vladimíra, Ing. Technika cestovního ruchu, Ekonomika cestovního ruchu, Podniková ekonomika
Kontaktovat Dykastová Gabriela, Ing. Účetnictví, Podniková ekonomika, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Grance Valiente Alcides Gabriel, Ing. Španělský jazyk, Konverzace ve španělském jazyce
Kontaktovat Hajíček Jakub, Ph.D., PhDr. Základy společenských věd, Dějiny kultury, Dějepis
Kontaktovat Hryzbylová Oldřiška, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Chmelová Zdislava, Mgr. Informační technologie, Počítačová grafika
Kontaktovat Jedličková Eva, Ing. Hotelový provoz, Technika cestovního ruchu, Účetnictví
Kontaktovat Kolářová Terezie, Ing. Hotelový provoz, Marketing a management, Propagace regionu, Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu
Kontaktovat Kolmanová Marcela, Mgr. Český jazyk a literatura,  Dějepis
Kontaktovat Kučerová Zdeňka, Mgr.  Ruský jazyk, Německý jazyk, Konverzace v ruském jazyce, Zeměpis cestovního ruchu
Kontaktovat Kutová Jana, Ing. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Limanová Libuše, PhDr. Anglický jazyk, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Lipovská Štěpánka, Ing. Podniková ekonomika, Ekonimika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Průvodcovský seminář, Školní metodik prevence
Kontaktovat Matějovská Marcela, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Matoušková Renata, PhDr. Španělský jazyk, Konverzace ve francouzském jazyce
Kontaktovat Matthijsse Adriana Maria Anglický jazyk, Průvodcování v anglickém jazyce, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Miševová Irena Mgr. Ruský jazyk
Kontaktovat Myšičková Marta, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Novák Michal, Mgr. Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Základy společenských věd
Kontaktovat Nováková Miroslava, Mgr. Anglický jazyk, KOnverzace v německém jazyce
Kontaktovat Novopacká Hana, Mgr. Český jazyk a literatura,  Základy společenských věd
Kontaktovat Paredes Oré Eddy, Mgr. Španělský jazyk, Konverzace ve španělském jazyce
Kontaktovat Pierron Táňa, Mgr. Tělesná výchova, Německý jazyk
Kontaktovat Růžička Miroslav, Mgr. Matematika, Základy přírodních věd
Kontaktovat Řehková Jana, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Říhová Miluše, Mgr. Písemná a elektronická komunikace, Anglický jazyk
Kontaktovat Schmidtmayer František, Ing. Tělesná výchova
Kontaktovat Svobodová Helena, Mgr. Matematika
Kontaktovat Šimůnková Ivana, PhDr. Český jazyk a literatura
Kontaktovat Šašková Iva, Ing.  Ekonomika, Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Hotelový provoz
Kontaktovat Šístek Martin, PhDr.  Základy společenských věd, Dějepis, Právo
Kontaktovat Štolbová Jana, Mgr. Tělesná výchova
Kontaktovat Šubrtová Markéta, Ing. Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Podnikatelské dovednosti, Písemná a elektronická komunikace, Podniková ekonomika
Kontaktovat Tannerová Ivana, Ing. Písemná a elektronická komunikace, Finanční gramotnost
Kontaktovat Valentová Rudenková Sabina. Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Večeřa Pavel, Mgr. Matematika
Kontaktovat Věříšová Markéta, Mgr. Německý jazyk, Český jazyk a literatura, Konverzace v německém jazyce
Kontaktovat Veselá Daniela, Mgr. Francouzský jazyk, Konverzace ve francouzském jazyce, Anglický jazyk
Kontaktovat Veselková Magdaléna, Mgr. Matematika, Základy přírodních věd
Kontaktovat Vilčáková Vlastislava, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Villamil Hernando, Ing.  Španělský jazyk
Kontaktovat Vlčková Miroslava, Mgr.  Základy přírodních věd, Zeměpis cestovního ruchu, Geografický seminář
Kontaktovat Votruba Václav, Mgr.  Matematika, Informační technologie, Základy programování

Nepedagogičtí pracovníci

Kontaktovat Ďurnek Cyril technický pracovník
Kontaktovat Holíková Ivana hospodářka
Kontaktovat Veselá Květa samostatná administrativní pracovnice
 Kontaktovat Kůt Jiří školník
Kontaktovat Vaňková Dagmar vrátná

Kontaktní formulářPro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média