Pro žáky > Kontakty na učitele

Kontakty na učitele

 

Pedagogové

 Pedagogové

Kontaktovat Marek Zdeněk, Mgr. ředitel
Kontaktovat Kratochvílová Naděžda, Ing. statutární zástupce ředitele
Kontaktovat Šomanová Marie, Ing. zástupce ředitele
Kontaktovat Ambrožová Jaroslava Písemná a elektronická komunikace,  Sekretářské práce, výchovná poradkyně
Kontaktovat Bareš Jiří, Ing. Podniková ekonomika,  Právo, Ekonomika, Hospodářský zeměpis, Zeměpis cestovního ruchu
Kontaktovat Bartková Jitka, Mgr. Český jazyk a literatura, Rétorika a jazyková cvičení
Kontaktovat Divecká Eva, Mgr. Tělesná výchova, Základy společenských věd
Kontaktovat Dobřemysl Josef, Ing. Informační technologie
Kontaktovat Drahotová Václava, Ing. Matematika, Informační technologie
Kontaktovat Drzková Marie, Mgr. Ruský jazyk, Konverzace z ruského jazyka
Kontaktovat Dubská Vladimíra, Ing. Technika cestovního ruchu, Ekonomika cestovního ruchu, Podniková ekonomika
Kontaktovat Dykastová Gabriela, Ing. Účetnictví, Podniková ekonomika, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Grance Valiente Alcides Gabriel, Ing. Španělský jazyk
Kontaktovat Hajíček Jakub, Ph.D., PhDr. Základy společenských věd, Dějiny kultury, Dějepis
Kontaktovat Hocková Marie, Mgr. Český jazyk a literatura, Dějepis, Španělský jazyk
Kontaktovat Horsáková Markéta, Mgr. Základy společenských věd, Aplikovaný psychologie, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Hryzbylová Oldřiška, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Chmelová Zdislava, Mgr. Informační technologie, Počítačová grafika, Základy přírodních věd
Kontaktovat Jedličková Eva, Ing. Technika cestovního ruchu, Účetnictví, Právo
Kontaktovat Kolářová Terezie, Ing. Hotelový provoz, Marketing a management, Propagace regionu, Podniková ekonomika, Technika cestovního ruchu
Kontaktovat Kolmanová Marcela, Mgr. Český jazyk a literatura,  Dějepis, Literární a filmový seminář
Kontaktovat Kučerová Zdeňka, Mgr. Německý jazyk, Konverzace v ruském jazyce, Zeměpis cestovního ruchu, Konverzace v německém jazyce
Kontaktovat Kutová Jana, Ing. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Látová Lenka, Mgr. Tělesná výchova
Kontaktovat Limanová Libuše, PhDr. Anglický jazyk, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Lipovská Štěpánka, Ing. Podniková ekonomika, Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Průvodcovský seminář, Hotelový provoz, Školní metodik prevence
Kontaktovat Matějovská Marcela, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení, Ekonomické výpočty
Kontaktovat Matoušková Renata, PhDr. Španělský jazyk, Konverzace ve španělském jazyce
Kontaktovat Matthijsse Adriana Maria Anglický jazyk, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Miševová Irena Mgr. Ruský jazyk
Kontaktovat Mudrychová Jitka, Ing. Zeměpis cestovního ruchu, Hotelový provoz
Kontaktovat Myšičková Marta, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Matematika
Kontaktovat Novák Michal, Mgr. Český jazyk a literatura, Anglický jazyk
Kontaktovat Nováková Miroslava, Mgr. Anglický jazyk,
Kontaktovat Novopacká Hana, Mgr. Český jazyk a literatura,  Základy společenských věd
Kontaktovat Paredes Oré Eddy, Mgr. Španělský jazyk, Konverzace ve španělském jazyce
Kontaktovat Pierron Táňa, Mgr. Tělesná výchova, Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce
Kontaktovat Růžička Miroslav, Mgr. Matematika, Základy přírodních věd, Volitelná matematika
Kontaktovat Řehková Jana, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Říhová Miluše, Mgr. Písemná a elektronická komunikace, Anglický jazyk
Kontaktovat Šimůnková Ivana, PhDr. Český jazyk a literatura
Kontaktovat Šašková Iva, Ing. Ekonomika, Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Hotelový provoz, Daňové poradenství, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Šístek Martin, PhDr. Základy společenských věd, Právo
Kontaktovat Štolbová Jana, Mgr. Tělesná výchova
Kontaktovat Šubrtová Markéta, Ing. Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Podnikatelské dovednosti, Písemná a elektronická komunikace, Podniková ekonomika
Kontaktovat Tannerová Ivana, Ing. Písemná a elektronická komunikace, Finanční gramotnost
Kontaktovat Valentová Rudenková Sabina. Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Večeřa Pavel, Mgr. Matematika, Zeměpis cestovního ruchu, Geografický seminář
Kontaktovat Věříšová Markéta, Mgr. Německý jazyk, Český jazyk a literatura, Konverzace v německém jazyce
Kontaktovat Veselá Daniela, Mgr. Francouzský jazyk, Konverzace ve francouzském jazyce, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Veselková Magdaléna, Mgr. Matematika, Základy přírodních věd
Kontaktovat Vilčáková Vlastislava, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Villamil Hernando, Ing. Španělský jazyk, Konverzace ve španělském jazyce
Kontaktovat Vlčková Miroslava, Mgr. Základy přírodních věd, Hospodářský zeměpis
Kontaktovat Votruba Václav, Mgr. Matematika, Informační technologie, Základy programování

Nepedagogičtí pracovníci

Kontaktovat Ďurnek Cyril technický pracovník
Kontaktovat Holíková Ivana hospodářka
Kontaktovat Veselá Květa samostatná administrativní pracovnice
 Kontaktovat Kůt Jiří školník
Kontaktovat Vaňková Dagmar vrátná

Kontaktní formulářPro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média