Pro žáky > Kontakty na učitele

Kontakty na učitele

 

Pedagogové

 Pedagogové

Kontaktovat Marek Zdeněk, Mgr. ředitel
Kontaktovat Šomanová Marie, Ing. statutární zástupce ředitele
Kontaktovat Votruba Václav, Mgr. zástupce ředitele
Kontaktovat Ambrožová Jaroslava Písemná a elektronická komunikace,  Sekretářské práce, výchovná poradkyně
Kontaktovat Bareš Jiří, Ing. Podniková ekonomika,  Právo, Ekonomika, Hotelový provoz
Kontaktovat Bartková Jitka, Mgr. Český jazyk a literatura, Rétorika a jazyková cvičení
Kontaktovat Bříza Karel, Mgr. Tělesná výchova
Kontaktovat Divecká Eva, Mgr. Tělesná výchova, Základy společenských věd, Aplikovaná psychologie
Kontaktovat Dobřemysl Josef, Ing. Informační technologie
Kontaktovat Drahotová Václava, Ing. Matematika, Informační technologie
Kontaktovat Drzková Marie, Mgr. Ruský jazyk, Konverzace z ruského jazyka
Kontaktovat Dubská Vladimíra, Ing. Technika cestovního ruchu, Ekonomika cestovního ruchu
Kontaktovat Dykastová Gabriela, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Grance Valiente Alcides Gabriel, Ing. Španělský jazyk
Kontaktovat Hajíček Jakub, Ph.D., PhDr. Základy společenských věd, Dějiny kultury
Kontaktovat Hryzbylová Oldřiška, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Chmelová Zdislava, Mgr.
Informační technologie, Počítačová grafika
Kontaktovat Jedličková Eva, Ing. Technika cestovního ruchu, Účetnictví, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Junková Marie, Mgr. Tělesná výchova
Kontaktovat Kolářová Terezie, Ing. Hotelový provoz, Marketing a management, Propagace regionu, Podniková ekonomika, Ekonomika
Kontaktovat Kolmanová Marcela, Mgr. Český jazyk a literatura,  Dějepis, Literární a filmový seminář
Kontaktovat Kratochvílová Naděžda, Ing. Ekonomika, Daňové poradenství, Písemná a elektronická komunikace
Kontaktovat Kučerová Zdeňka, Mgr. Německý jazyk, Zeměpis cestovního ruchu, Konverzace v německém jazyce
Kontaktovat Kutová Jana, Ing. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Lerma Azucena, M.Sc. Španělský jazyk, Konverzace ve španělském jazyce
Kontaktovat Limanová Libuše, PhDr. Anglický jazyk, Průvodcování v anglickém jazyce, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Lipovská Štěpánka, Ing. Podniková ekonomika, Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Průvodcovský seminář, Zeměpis cestovního ruchu, Školní metodik prevence
Kontaktovat Matějovská Marcela, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení, Ekonomické výpočty
Kontaktovat Matthijsse Adriana Maria Anglický jazyk, Průvodcování v anglickém jazyce, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Tesarčíková Natálie Mgr. Ruský jazyk
Kontaktovat Mudrychová Jitka, Ing. Zeměpis cestovního ruchu, Hotelový provoz
Kontaktovat Myšičková Marta, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Volitelná matematika
Kontaktovat Novák Michal, Mgr. Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Základy společenských věd
Kontaktovat Nováková Miroslava, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Novopacká Hana, Mgr. Český jazyk a literatura,  Základy společenských věd
Kontaktovat Novotná Lucie Elena, Mgr. Španělský jazyk
Kontaktovat Paredes Oré Eddy, Mgr. Španělský jazyk, Konverzace ve španělském jazyce
Kontaktovat Pierron Táňa, Mgr. Tělesná výchova, Německý jazyk
Kontaktovat Růžička Miroslav, Mgr. Matematika, Základy přírodních věd, Volitelná matematika
Kontaktovat Řehková Jana, Ing. Účetnictví
Kontaktovat Říhová Miluše, Mgr. Písemná a elektronická komunikace, Anglický jazyk
Kontaktovat Šimůnková Ivana, PhDr. Český jazyk a literatura
Kontaktovat Šašková Iva, Ing. Podniková ekonomika, Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Hotelový provoz,  Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Šístek Martin, PhDr. Základy společenských věd, Dějepis
Kontaktovat Štolbová Jana, Mgr. Tělesná výchova
Kontaktovat Šubrtová Markéta, Ing. Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Podnikatelské dovednosti, Písemná a elektronická komunikace, Hotelový provoz
Kontaktovat Tannerová Ivana, Ing. Písemná a elektronická komunikace, Finanční gramotnost
Kontaktovat Valentová Rudenková Sabina. Mgr. Anglický jazyk
Kontaktovat Večeřa Pavel, Mgr. Matematika, Zeměpis cestovního ruchu, Geografický seminář
Kontaktovat Věříšová Markéta, Mgr. Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce
Kontaktovat Veselá Daniela, Mgr. Francouzský jazyk, Konverzace ve francouzském jazyce, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Veselková Magdaléna, Mgr. Matematika, Základy přírodních věd
Kontaktovat Vilčáková Vlastislava, Mgr. Anglický jazyk
Kontaktovat Villamil Hernando, Ing. Španělský jazyk, Konverzace ve španělském jazyce
Kontaktovat Vlčková Miroslava, Mgr. Základy přírodních věd, Hospodářský zeměpis
 Kontaktovat Winklerová Lenka, Mgr. Český jazyk a literatura, Základy společenských věd

Nepedagogičtí pracovníci

Kontaktovat Ďurnek Cyril technický pracovník
Kontaktovat Holíková Ivana hospodářka
Kontaktovat Veselá Květa samostatná administrativní pracovnice
  Kůt Jiří školník
Kontaktovat Vaňková Dagmar vrátná

Kontaktní formulářPro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média