Pro rodiče, veřejnost a média > Návštěva školy v Drážďanech 2023

Návštěva školy v Drážďanech 2023

Drážďany 2023
Cílem naší cesty do Německa bylo pokračovat a posílit spolupráci se
studenty a vyučujícími z BSZ (Berufliches Schulzentrum) für Wirtschaft
„Franz Ludwig Gehe“ Dresden, nabídnout našim studentům možnost
vyzkoušet své jazykové dovednosti v praxi a prohlédnout si zajímavá místa
v Drážďanech.
V úterý jsme navštívili nově zrekonstruovanou školu BSZ Dresden, kde nás
vřele a vtipně přivítal pan ředitel Kluger. Studenti školy připravili
seznamovací aktivitu v angličtině. Stejná skupina studentů pak navštíví
v říjnu naší školu v Praze.
Naši němečtí kolegové připravili společný oběd. Původně plánované
společné grilování se kvůli nepřízni počasí bohužel napůl přesunulo do
vnitřních prostor. Po výtečném a bohatém obědě proběhla další část
společných plánovaných aktivit.
Část našich studentů s druhým vyučovacím jazykem německým představila
naší školu. Příspěvek si připravili v němčině. Druhá část našich studentů s
výbornou znalostí angličtiny připravila interaktivní přednášku o edukačním
systému v České republice.
Poté si německo-české týmy zahráli Kahoot - “Fun facts about Czech
Republic”. Vítězná skupina vyhrála drobné ceny.
Ve středu jsme měli společnou akci “Stadtrallye” – prohlídku města
spojenou se zajímavostmi o městě Dráždany, zorganizovanou žáky BSZ.
Odpoledne jsme navštívili Zwinger (komplex barokních budov ve starém
městě Drážďan) a prohlédli si výstavy – obrazovou galerii starých mistrů,
sbírku porcelánu a matematicko-fyzikální salon. Všechny výstavy mají
multimediální rozměr – https://guide.skd.museum/…/ps
Ve čtvrtek jsme jeli do školy, kde proběhlo poslední vzájemné setkání.
Počasí nám tentokrát přálo a mohli jsme využít “green classroom” pro
společnou aktivitu studentů – vzájemnou zpětnou vazbu – studenti
navzájem odpovídali na malý dotazník v angličtině.
Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny – jedna navštívila drážďanský
fotbalový stadion Dynamo Dresden. Studenti měli možnost nahlédnout do
šatny, virtuálně zažít tep srdce sportovce, i dotknout se trávy přímo na hřišti
stadionu.
Druhá skupina studentů navštívila “Die Gläserne Manufaktur”. Studenti
dostali unikátní možnost navštívit futuristickou továrnu na výrobu
elektroautomobilů, přímo se projít jejím provozem a na konci si i elektroauta
vyzkoušet.
Všem se akce moc líbila, příště bychom si rádi prodloužili pobyt nejméně o
jeden den.
 
Mgr. Táňa Pierron
d1

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média