Pro rodiče, veřejnost a média > Informace o škole

Informace o škole

Připravujeme odborníky již od roku 1988

Historie školy sahá do roku 1987. V objektu dodnes stojící základní školy v ulici Hovorčovická v Praze 8 vzniklo detašované pracoviště SEŠ Kollárova. To se o rok později osamostatnilo a počátkem 90. let přeměnilo na obchodní akademii. V září roku 2011 vinou nedokonalé rekonstrukce budovy v Hovorčovické ulici došlo k přestěhování školy do nové budovy v ulici U Vinohradského hřbitova 3 v Praze 3.

Škola má jako svůj cíl výchovu a vzdělání absolventů, kteří jsou vybaveni všeobecným i odborným vzděláním na takové úrovni, která jim umožní uplatnit se na trhu práce a podnikání. Absolventů, kteří budou jednat ve svém dalším životě nejen ekonomicky, ale také lidsky.

Významné procento absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách nebo na jazykových školách.

Vybavení školy


Naše škola má 33 učeben, z toho je 16 učeben odborných:

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média