Pro žáky > Ke stažení, formuláře žádostí

Ke stažení, formuláře žádostí

Dokumenty


Školní řád (*.pdf) aktualizovaný od 1. 9. 2021

Přílohy ke školnímu řádu platné od 1. 9. 2021

Omlouvání absence v době karantény

Vnitřní řád školní jídelny platný od 3. 9. 2018

Posudek o zdravotní způsobilosti

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Přihlášky:

 

Odvolání:

        . Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu - Obhodní akademie
        . Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu - Cestovní ruch
        . Zpětvzetí odvolání
       

Žádosti:

 

 

Studijní materiály

 

Ekonomické výpočty


Učební materiály - přehled učiva
brožura/učebnice - ke stažení 

Český jazyk a literatura

Seznam literárních děl české a světové literatury k ústní zkoušce (*.pdf)  - maturitní zkouška z CJL 2023/2024 - základní úroveň obtížnosti zkoušky

Kritéria výběru literárních děl k maturitě

 

Obecná struktura ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Ostatní předměty

Studijní materiály k jednotlivým předmětům naleznete zde u jednotlivých pedagogů anebo přímo u nich.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média