Pro rodiče, veřejnost a média > Zdravotní pojištění žáků OA Hovorčovická

Zdravotní pojištění žáků OA Hovorčovická

Upozorňujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že přihlášení žáků OA Hovorčovická ke zdravotnímu pojištění nezabezpečuje škola. Tuto povinnost má dle platné legislativy zákonný zástupce nebo zletilý žák.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média