Pro rodiče, veřejnost a média > Preventivní programy s Městskou policii 2022

Týden s Městskou policií 2022

2prosinec

V týdnu od 28. listopadu do 2. prosince 2022 se uskutečnil již tradiční týden preventivních programů s Městskou policií. Připravena byla témata pro všechny ročníky - od Listiny základních práv a svobod, přes sociálně-patologické jevy, kriminalitu mladistvých, až po právní vědomí.

4

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média