Pro rodiče, veřejnost a média > Rekonstrukce a modernizace učebny přírodních věd č.460 a jazykové učebny č.461

Nová učebna přírodních věd a jazyková učebna

7unor

Realizace projektu OP Praha – pól růstu ČR

„Rekonstrukce a modernizace učebny přírodních věd č. 460 a jazykové učebny č. 461",

který je spolufinancován Evropskou unií

 

Učebna 460 má za cíl pomoci zkvalitnit přírodovědné vzdělávání prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury v budově školy. Učebna pro výuku přírodních věd a matematiky je vybavena ICT technologiemi pro rozvoj přírodovědného vzdělávání a matematiky včetně rozvoje digitálních kompetencí v rámci mezipředmětových vazeb. Učebna je vybavena odpovídajícím nábytkem a zařízením a vybavením vhodným pro praktickou a názornou výuku matematiky a přírodních věd. Týdně je učebna využívána k výuce v minimálním rozsahu 20 hodin, což v ročním přepočtu dělá 640 hodin. Učebna bude využívána všemi žáky školy a žáky škol, které podepsaly memorandum o spolupráci. Kapacita učebny je 34 osob.
   

Učebna 461 má za cíl zkvalitnit kompetence žáků v oblasti cizích jazyků prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury, která umožní zavést inovovanou výuku. Učebna pro výuku cizích jazyků, zejména pro výuku angličtiny jako prvního jazyka, a dalších jazyků, jako je němčina, španělština, ruština, francouzština, které jsou vyučovány jako 2. jazyk, je vybavena ICT technologiemi, výukovým softwarem, interaktivní tabulí pro kvalitní, interaktivní výuku včetně rozvoje digitálních dovedností formou mezipředmětových vazeb. Týdně je učebna využívána k výuce v minimálním rozsahu 20 hodin, což v ročním přepočtu dělá 640 hodin. Učebna bude využívána všemi žáky školy, a žáky škol, které podepsaly memorandum o spolupráci. Kapacita učebny je 18 osob.

 
Václav Votruba
učitel MAT, INT a správce IT na OA Hovorčovická
 
Realizace projektu OP Praha – pól růstu ČR „Rekonstrukce a modernizace učebny přírodních věd č.460 a jazykové učebny č.461", který je spolufinancován Evropskou unií
 
1
 
4
 
3

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média