Pro rodiče, veřejnost a média > Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

13cerven

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady

Pedagogičtí pracovníci volí hlasovacím lístkem ve škole.

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků volí prostřednictvím Google formuláře.

 

Seznam kandidátů

Na adrese http://bit.ly/oah-sr vyberte a zvolte dva kandidáty za rodiče do školské rady. Platí pouze první volba, Váš ověřovací kód je první tři písmena z příjmení žáka a jeho první část rodného čísla (rokměsícden), např. pro Jana Němečka narozeného 31. 2. 2015 (příklad) nem150231. 

Školská rada se zřizuje podle školského zákona. Na OA Hovorčovická je šestičlenná:

2 členy volí pedagogové,

2 členy volí ze svých řad rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci

2 členy jmenuje zřizovatel Hlavní město Praha.

Funkční období je 3 roky.

V letošních volbách vybíráme kandidáty mezi rodiči žáků budoucích druhých ročníků.

Průběh voleb:

1) Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit elektronicky prostřednictvím Google formuláře. Odkaz obdrží oprávnění voliči prostřednictvím Bakalářů.

Hlasování bude možné ve dnech od 10. 6. 2024 od 8:00 do 13. 6.2024 do 23:00.

2) Třídní učitelé informují žáky o volbách.

3) Volební komise vyhodnotí volby a zápis o průběhu voleb předá ředitel školy zřizovateli.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média