Pro rodiče, veřejnost a média > Zájezd do velké Británie 2024

Velká Británie 2024

11duben

Žáci naší školy se na začátku dubna  vydali objevovat krásy jižní Anglie. 41 žáků za doprovodu tří profesorů si po dobu 5 dnů užívali společný čas během poznávacího zájezdu plného zajímavých turistických atrakcí.

Zažili atmosféru belgického města  Bruggy,  navštívili přímořské letovisko Brighton, kde se prošli po promenádě, po historickém molu a užili si vyhlídku na město z moderní věže i350. Nechyběla ani zajímavá procházka podél typických křídových útesů s vyhlídkou na slavné seskupení Seven Sisters. Historické okénko  představovala  katedrála ve městě Winchester a neolitické monumentální Stonehenge. Jako zlatý hřeb programu pak na žáky čekala komentovaná prohlídka Londýna vedená zkušenou průvodkyní.

Dle zpětných ohlasů se zájezd líbil a splnil očekávání, v budoucnosti se naši žáci mohou těšit na další výjezd do jedné z anglicky mluvících zemí.

a

5

a

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média