Pro rodiče, veřejnost a média > Školská rada na období 2021-2024

Školská rada na období 2021-2024

Školská rada na období 2021 – 2024

 

Podle § 167 školského zákona 561/2004 působí na naší škole školská rada.

 

Její složení stanovila Rada hl. města Prahy takto: dva členy školské rady jmenuje Rada hl. města Prahy, další dva členy volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a poslední dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

 

Volby členů školské rady OA Hovorčovická na období 2021 - 2024

 

Dne 11. května 2021 se uskutečnily volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků. Tajného hlasování se zúčastnilo 47 voličů.

 

Od 1. do 20. května 2021 proběhly volby členů z řad zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků formou elektronického hlasování.

 

Složení školské rady:

Jmenovaní zástupci zřizovatele školy: Ing. Jitka Mudrychová, Karel Vejvoda

Zvolení zástupci z řad rodičů: Mgr. Dana Sauerová, Pavlína Šteinerová

Zvolení zástupci z řad pedagogů: PhDr. Jakub Hajíček, Ph.D., Mgr. Václav Votruba

 

Nově zvoleným předsedou školské rady je Mgr. Václav Votruba

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média