Pro rodiče, veřejnost a média > Veřejná zakázka - „OA Hovorčovická P 3 Měkké cíle – bezpečnostní audit, realizace bezpeč. opatření

Veřejná zakázka - „OA Hovorčovická P 3 Měkké cíle – bezpečnostní audit, realizace bezpeč. opatření

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU K PODÁNÍ NABÍDKY


Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“),

                                                        Vás vyzývám

                    k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:


NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

"OA Hovorčovická P 3 Měkké cíle – bezpečnostní audit, realizace bezpečnostních opatření - elektroinstalace“,

(dále „Veřejná zakázka“)

Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky

Celý text výzvy                          

Smlouva o dílo

 

 

Zveřejněno: 29. 6. 2022

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média