Pro rodiče, veřejnost a média > Veřejná zakázka - „Oprava havarijního stavu opěrné zdi, střech 1NP a sloupu 1 PP"

Veřejná zakázka - „Oprava havarijního stavu opěrné zdi, střech 1NP a sloupu 1 PP"

             Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky

                        Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách Vás 

                                                               vyzývám

                       k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

  „OA Hovorčovická P 3 - oprava havarijního stavu opěrné zdi, střech 1NP a sloupu 1 PP“    

 

Text výzvy

Oznámení

Smlouva o dílo

 

 

 

zveřejněno: 20. 6. 2022


Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média