Pro rodiče, veřejnost a média > Zahraniční spolupráce Dieburg

Zahraniční spolupráce Dieburg

 

Od roku 1996 spolupracuje škola se gymnáziem Alfred-Delp-Schule v Dieburgu (SRN), se kterým jsou pořádány výměnné poznávácí zájezdy a studijní pobyty žáků.

Gymnázium Alfred-Delp-Schule je naším dlouholetým partnerem, se kterým naše škola organizuje výměnné pobytové zájezdy s ubytováním v rodinách.

Za českou stranu je vedoucí projektu Mgr. Markéta Věříšová. Na německé straně je vedoucím projektu Sascha Maier.

 

Projekt: Výměnný pobyt a jazykové vyučování  2016

1. část: Praha - Dieburg 

Ve dnech 21. – 28. dubna 2016 se žáci naší školy zúčastnili již 15. výměnného pobytu v naší partnerské škole v Dieburgu. Výměny se zúčastnilo 7 žáků z 1., 2. a 3. ročníku, doprovázeli je prof. Markéta Věříšová a prof. Michal Novák.

 

2. část projektu Výměnný pobyt a jazykové vyučování

Dieburg - Praha

Ve dnech 20. 9. – 27. 9. 2016 proběhla 2. část výměnného pobytu našich a německých žáků.  Program v Praze, na kterém se podíleli všichni účastníci výměny, byl bohatý. 

Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti za poskytnuté finanční prostředky, které nám umožňují realizovat výměnný pobyt a připravit bohatý program.

Vzhledem k malému zájmu ze strany jak německých, tak českých žáků se v posledních letech výměnné pobyty nekonají.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média