Pro uchazeče > Obor Cestovní ruch

Obor Cestovní ruch

65-42-M/02 Cestovní ruch


Absolvent oboru Cestovní ruch se uplatní na trhu práce především v komplexu služeb cestovního ruchu. Bude vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního i řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu (na úrovni středního managementu i v samostatném podnikání).

Absolvent se uplatní jako pracovník cestovních kanceláří, cestovních agentur, informačních center v oblasti turismu, hotelů, stravovacích zařízení, dopravních organizací a dále jako průvodce cestovního ruchu, případně jako pracovník veřejné správy pro cestovní ruch. Absolvent bude připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole, které jsou zaměřeny na cestovní ruch nebo jinou ekonomickou oblast.

Úroveň komunikativních jazykových kompetencí odpovídá u prvního cizího jazyka úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Škola nevyžaduje Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělání.


Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média