Pro žáky > Plán akcí a událostí

Plán akcí a událostí

 

 

Harmonogram školního roku 2023 – 2024

Září

4. 9. 2023 zahájení školního roku
7. 9. 2023 písemné maturitní zkoušky
12. 9. 2023 ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
18. 9. - 22. 9. 2023 sportovně-turistický kurz 1. ročníku
26. 9. 2023 rodičovské schůzky 
28. 9. 2023 státní svátek

Říjen

26. 10. - 27. 10. 2023 podzimní prázdniny
28. 10. 2023 státní svátek
   

Listopad

14. 11. 2023 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h
17. 11. 2023 státní svátek
23. 11. - 25. 11. 2023 Schola Pragensis

Prosinec

1. 12. 2023 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
5. 12. 2023 den otevřených dveří v 17:00 h
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 vánoční prázdniny

Leden

11. 1. 2024 den otevřených dveří v 17:00 
18. 1. 2024 uzávěrka klasifikace za 1. pololetí
19. 1. 2024 uzávěrka docházky za 1. pololetí
23. 1. 2024 pololetní pedagogická rada
31. 1. 2024 konec 1. pololetí, vysvědčení
   

Únor

1. - 20. 2. 2024 odevzdání přihlášek ke vzdělání na střední škole 
2. 2. 2024 pololetní prázdniny
5. 2. - 9. 2. 2024  jarní prázdniny
   
28. 2. 2024 maturitní ples v Lucerně 

Březen

   
10. - 15. 3. 2024 lyžařský kurz 2. ročníku v Herlíkovicích
26. 3. 2024 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h 
28. 3. 2024 velikonoční prázdniny
29. 3. 2024 státní svátek
29. 3. 2024 odevzdání seznamu četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Duben

1. 4. 2024 Velikonoční pondělí
2. 4. 2024 maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury
3. 4. 2024 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku 
4. 4. 2024 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku  
5. 4. 2024 maturitní písemná práce z anglického jazyka
8. 4. 2024 maturitní písemná práce z ostatních jazyků
12. 4. 2024 1. termín jednotné přijímací zkoušky
15. 4. 2024 uzávěrka klasifikace docházky za 2. pololetí - 4. ročník
15. 4. 2024  2. termín jednotné příjímací zkoušky 
18. 4. 2024 klasifikační porada pro žáky 4. ročníku
23. 4. 2024 poslední zvonění a vysvědčení za 4. ročník
29. 4. 2024  1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
30. 4. 2024  2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

Květen

1. 5. 2024 státní svátek
2. 5. - 6. 5. 2024 didaktické testy společné části maturitní zkoušky 
2. 5. - 30. 5. 2024 praxe žáků 2. ročníku oboru CR
2. 5. - 16. 5. 2024 praxe žáků 2. ročníku oboru OA
8. 5. 2024 státní svátek
15. 5. 2024 vyhlášení výsledků jednotné přijímací zkoušky
   
20. 5. - 31. 5. 2024  praxe žáků 3. ročníku oboru OA
20. 5. - 31. 5. 2024 praxe žáků 3. ročníku oboru CR 
20. 5. - 24. 5. 2024 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku - třídy 4. B, 4. C a 4. E       
27. 5. - 31. 5. 2024 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku - třídy 4. A a 4. D
   
   
   

Červen

11. 6. 2024  projektový den anglického jazyka "Třeťák pro druhák"
13. 6. 2024 projektový den cestovního ruchu "Třeťák pro prvák"
17. - 21. 6. 2024  sportovní kurz 3. ročník 
21. 6. 2024 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
21. 6. 2024 uzávěrka docházky za 2. pololetí
  uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 
24. 6. 2024 závěrečná pedagogická rada od 12:00 hodin
25. 6. 2024 sportovní den
26. 6. 2024  exkurze 
27. 6. 2024 úklid tříd
28. 6. 2024 konec 2. pololetí, vysvědčení
29. 6. - 1. 9. 2024 letní prázdniny

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média