Pro žáky > Profilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

Profilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2020 – 2021

 

 

Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem stanovil nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

 

Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky:

 

 

 

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch

 

 

Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky:

 

 

 

Společná ustanovení pro oba obory vzdělání:

 

Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka může být nahrazena výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Příprava na každou ústní zkoušku trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá max. 15 minut.

Písemná práce z českého jazyka má rozsah minimálně 250 slov a trvá 110 minut. Žák si vybere jedno ze čtyř zadaných témat. Žák může použít Pravidla českého pravopisu.

Písemná práce z cizího jazyka má rozsah minimálně 200 slov a trvá 60 minut. Žák v rámci jednoho zadání vytvoří jeden nebo dva souvislé texty. Žák může použít překladový slovník.

Praktická zkouška z odborných předmětů trvá pro obor vzdělání:

63-41-M/02 Obchodní akademie: 330 minut

65-42-M/02 Cestovní ruch: 360 minut

 

Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury: 

Seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury

 

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

 

Praha 28. října 2020

 

Mgr. Zdeněk Marek v. r.

ředitel

 

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média