Pro žáky > Projektový den ANJ 2022

Projektový den ANJ 2022

Dne 7. června 2022 proběhl na naší škole projektový den anglické sekce, který byl nazván English All over the World. Na 16. stanovištích byly žáky třetího ročníku připraveny aktivity, které zahrnovaly zábavné soutěže a kvízy ve znalostech i dovednostech.  Žáci druhého ročníku byli rozděleni do skupin a absolvovali postupně všechna stanoviště. Program probíhal zásadně v angličtině.

Tematika byla pestrá. Hlavní náplň programu tvořily poznatky z literatury, historie, filmové tvorby, hudby a ze současného světového dění. Byla vyhodnocena nejúspěšnější skupina soutěžících, ale i nejzdařilejší program třeťáků.

1

4

4

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média