Pro rodiče, veřejnost a média > Týden s městskou policií 2023

Preventivní program s Městskou policií

24listopad

Od 20. do 24. listopadu 2023 se uskutečnil tradiční týden preventivních programů s Městskou policií. Pro všechny ročníky byly připraveny navazující okruhy, od Listiny základních práv a svobod, přes sociálně-patologické jevy, kriminalitu mladistvých, až po právní vědomí.

ko

l

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média