Pro rodiče, veřejnost a média > Výměnný zájezd Drážďany 2019

Výměnný zájezd Drážďany 2019

Výměnný pobyt a průvodcovská činnost

Ve dnech 28. – 30. listopadu 2019 se uskutečnila první akce s naší novou partnerskou školou  BSZ für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe". Z naší školy odjelo 30 žáků čtvrtého ročníku s cílem navázání spolupráce mezi oběma středními školami, prohloubení jazykových znalostí, obeznámení s běžným životem v sousední zemi, seznámení se systémem a náplní studia v partnerské škole

První den si žáci prohlédli město a navštívili vánoční trhy. Průvodci byli žáci z německé školy  a ukázali českým návštěvníkům významné památky Drážďan. Ke každé si připravili velmi zajímavé informace. Žáci si tak mohli prohlédnout Semperovu operu, Zwinger, kostel Panny Marie a další kouzelná místa Drážďan.

Druhý den žáci z OA Hovorčovická navštívili školu BSZ Dresden, byli přivítáni panem ředitelem Klugerem, který je následně školou provedl a vysvětlil i systém vzdělávání. Měli tak možnost seznámit se se studiem cestovního ruchu v sousední zemi. Odpolední program byla akční hra k lepšímu poznání Drážďan. Díky vzájemnému promíchání žáků obou škol měly všechny  skupiny lepší možnost se poznat, mluvit německy i anglicky a zažít spoustu zábavy. Poslední den si žáci prohlédli muzeum Zwinger a poté si zažili atmosféru vánočních trhů.

Žáci z obou škol se vzájemně obohatili o nové informace nejen o systému vzdělávání, ale i např. o kultuře obou zemí, vánočních zvycích apod. Shodli se, že prohlídka města s někým, kdo město velmi dobře zná, je mnohem cennější, než kdyby jeli do Drážďan bez průvodce. 

Počátek spolupráce se povedl a doufáme, že v ní i nadále pokračovat. Velký díky paří i Česko-německému fondu budoucnosti, který nám na naši výměnu finančně přispěl.

M. Šubrtová, T. Pierron a M. Novák

d1

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média