Pro rodiče, veřejnost a média > Zdravotní pojištění žáků

Zdravotní pojištění žáků

11rijen

Upozorňujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že přihlášení žáků OA Hovorčovická ke zdravotnímu pojištění nezabezpečuje škola. Tuto povinnost má dle platné legislativy zákonný zástupce nebo zletilý žák.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média