Pro rodiče, veřejnost a média > Memorandum o spolupráci s PEF ČZU

Partnerství s Provozně ekonomickou fakultou ČZU

4kveten

Dne 4. května 2022 ředitel naší školy Mgr. Zdeněk Marek a děkan PEF ČZU doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. podepsali Memorandum o spolupráci.

Naši žáci mohli již několikrát navštívit výukové a coworkingové prostory PEF, kde se seznámili s vysokoškolským prostředím a s nejmodernějšími způsoby výuky (např. s laboratoří virtuální reality).

Díky této spolupráci již na naší škole vznikl studentský koutek, který žáci pojmenovali Chill zone. Relaxační prostor slavnostně otevřel ředitel naší školy na začátku května za přítomnosti žáků, kteří se na vybavení koutku podíleli.

V příštím školním roce je již naplánováno několik společných projektů. Jedním z nich bude např. „Most mezi generacemi“, který bude zajímavý tím, že se jej kromě žáků středních a studentů vysokých škol také zúčastní posluchači Univerzity 3. věku.

s1

vsp

1

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média