Pro rodiče, veřejnost a média > Projekt Adapťáci

Projekt ekocentra Koniklec

8cerven

Dvoudenního projektu Adapťáci se 6. června a 8. června 2023 zúčastnili žáci třídy 1.B. Jedná se    o projekt ekocentra Koniklec a žáci se v něm postupně seznámili s globální změnou klimatu, jejími projevy a důsledky. Poté provedli několik praktických měření v okolí školy a také sociologický průzkum. Pracovali s moderními pomůckami – digitálními teploměry, vlhkoměry a termokamerou. Nakonec navrhli konkrétní adaptační opatření pro bezprostřední okolí školy. Projekt bude dokončen v září, kdy se budou navržená opatření díky finanční podpoře realizovat.

4

4

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média