Pro rodiče, veřejnost a média > Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

Informace pro žáky budoucího 1. ročníku

15kveten

15. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách

· rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá

· uchazeči v systému DIPSY uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku

· v případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.

· přijatý uchazeč si musí do 26. 5.2024 vybrat druhý cizí jazyk, kterému se chce na naší škole učit na adrese http://bit.ly/oah-jazyk

· rodičovské schůzky pro žáky budoucího 1. ročníku se budou konat v úterý 18. 6. 2024 od 18 h (na schůzkách budou sděleny důležité informace k nástupu do 1. ročníku a bude se vybírat poplatek za ISIC kartu – 350 Kč – v hotovosti) – Doporučujeme účast na schůzkách!

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média