Pro rodiče, veřejnost a média > Školská rada na období 2018 - 2020

Školská rada na období 2018 - 2020

Školská rada na období 2018 – 2020

Podle § 167 školského zákona 561/2004 působí na naší škole školská rada.

Její složení stanovila Rada hl. města Prahy takto: dva členy školské rady jmenuje Rada hl. města Prahy, další dva členy volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a poslední dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

Volby členů školské rady OA Hovorčovická na období 2018 – 2020

 

Dne 5. prosince 2017 se uskutečnily volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků. Tajného hlasování se zúčastnilo 47 voličů.

 

Dne 25. ledna 2018 proběhly volby členů z řad zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků formou elektronického hlasování.

 

Zástupci zřizovatele mají funkční období až do 1. 9. 2018, takže noví členové školské rady budou jmenováni až po tomto datu.

 

Složení školské rady:

Jmenovaní zástupci zřizovatele školy: Jitka Mudrychová, Karel Vejvoda

Zvolení zástupci z řad rodičů: Hana Hlaváčková, DiS., Bc. Radek Andrlík

Zvolení zástupci za školu: Mgr. Jitka Bartková, Mgr. Václav Votruba

 

Nově zvolenou předsedkyní školské rady je Mgr. Jitka Bartková

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média