Pro žáky > Vídeň 2023

Vídeň 2023

Zájezd do Vídně

Cestovní kancelář Travel with Hovo, která vznikla v rámci volitelného předmětu Podnikatelské dovednosti za podpory organizace JA CZECH, uspořádala v termínu
23. a 24. března 2023 poznávací zájezd do Vídně.

V průběhu dvou dnů navštívili žáci obchodní akademie Hovorčovická nejznámější vídeňské památky. Ve Vídni panovalo krásné jarní počasí, proto prohlídka města začala v parku s přilehlým zámkem Belveder. Po procházce parkem se skupina přesunula do centra hlavního města Rakouska, kde se nachází nejslavnější památky, jako například katedrála Stephansdom, Hofburg nebo vídeňská radnice. Katedrála svatého Štěpána je jedna z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, současně také symbol Vídně. Tento motiv je pro zajímavost vyobrazen i na jejich obalech cukrovinek. Ke každé navštívené památce, si cestovní kancelář připravila poutavý výklad.

Druhý den byl věnován jedné z dominant Vídně – baroknímu zámku Schönbrunn. Žáci si mohli při prohlídce prohlédnout nádherné sály zámku. Na konci prohlídky bylo možné si koupit drobné suvenýry se zámeckou tématikou. Následoval rozchod po zámeckých zahradách, kde se žáci mohli pokochat krásou drobných staveb, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. 

V doprovodu Ing. Markéty Šubrtové a PhDr. Martina Šístka si všichni zájezd moc užili.

Za CK Travel with Hovo

Anna Dostalová, 3.D

 

 

 4

3

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média