Pro žáky > Zájezd do Norimberku 2022

Zájezd do Norimberku 2022

Cestovní kancelář Travel with Hovo, která vznikla v rámci volitelného předmětu Podnikatelské dovednosti za podpory organizace JA CZECH, uspořádala dne 16. prosince 2022 poznávací zájezd do Norimberku. Žáci prvního, druhého a třetího ročníku se zúčastnili jednodenního zájezdu do adventního Norimberku. 

Už z Prahy intenzivně sněžilo, což vánoční atmosféru ještě umocnilo. Cesta rychle utekla a všichni si mohli začít užívat. Na úvod nás čekala dvouhodinová procházka po hlavních památkách města. Navštívili jsme nejvýznamnější památku Norimberský hrad nebo kostel sv. Sebalda, nejstarší evangelický kostel ve městě. Překrásné jsou adventní trhy na hlavním náměstí Hauptmarkt, typická vůně klobás je zde všudypřítomná. Nejpůsobivější budovou na náměstí Haupmarkt je kostel Panny Marie z roku 1362 s proslulým orlojem na průčelí. Odpoledne měli žáci možnost individuální prohlídka města. Někteří ochutnali pochoutky z trhu, jiní dali přednost teplu restaurace či kavárny. Celý zájezd si všichni moc užili, přijeli plni hezkých vzpomínek      a dokonale vánočně naladěni.

Poděkování patří: Ing. Marii Šomanové, zástupkyni ředitele, Ing. Markétě Šubrtové, Mgr. Miroslavě Vlčkové, Ing. Jiřímu Barešovi, ale velký dík i panu řidiči, který přes nepříznivé počasí všechny účastníky zájezdu dopravil v pořádku do cíle a zpět do Prahy.

Za CK Travel with Hovo

Anna Dostalová 3.D

1

4

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média