Pro rodiče, veřejnost a média > Návštěva Městské policie hlavního města Prahy

Beseda s policií

30kveten

Po téměř dvouleté pauze nás s preventivními programy opět navštívila Městská policie hlavního města Prahy. Od 27. do 30. 5 2022 se žáci prvního až třetího ročníku zúčastnili připravených programů (Listina základních práv a svobod, Šikana, mobbing, bossing nebo Kriminalita mladistvých). Všichni žáci čtvrtého ročníku absolvovali program Právní vědomí již v únoru či březnu tohoto roku. Programy Městské police jsou vítaným zpestřením primární prevence realizované na naší škole.  

p1


p2

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média