Pro rodiče, veřejnost a média > Projekt EU "Šablony"

"Šablony pro OA Hovorčovická"

11cerven

Naše škola je zapojena do projektu EU, který má za cíl poskytnutí dotace na rozšíření vzdělávání pedagogů a na podporu vzdělávání žáků. Projekt „Šablony pro OA Hovorčovická“ pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006701 spolufinancován Evropskou unií.

evr.unie

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média