Pro rodiče, veřejnost a média > Projektový den ANJ 2019

Projekt ANJ

6cerven

Na naší škole proběhl 6. června 2019 projektový den Třeťák pro druhák na téma English for Fun. Program tradičně připravovali žáci 3. ročníku. Tentokráte byly připraveny aktivity na dvaceti stanovištích.

Cílem bylo, aby si žáci třetího ročníku vyzkoušeli schopnost komunikace v angličtině a připravili si dle svých zkušeností i zájmů program tak, aby zaujal nejen jejich kolegy ze 2. ročníku, ale aby dokázali své schopnosti prezentace v angličtině.

Téma nabízelo nejen širokou škálu zajímavostí z anglicky mluvících zemí, ale i příležitost bezprostřední komunikace v cizím jazyce.

 

Libuše Limanová

projekt

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média