Pro rodiče, veřejnost a média > Šablony II. pro OA Hovorčovická

Šablony 2019-2020

11listopad

V rámci výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR, realizujeme od 1.9.2019 do 31.8.2021 následující projekt:

Název projektu: Šablony II. pro OA Hovorčovická
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013891

 

Cílem projektu je posílení personální podpory OA Hovorčovická, rozvoj profesního růstu pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování.


Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média