Pro rodiče, veřejnost a média > Týden prevence s Městskou policií

25rijen

Týden prevence s Městskou policií hlavního města Prahy

V týdnu od 22. až 26.  října 2018 se žáci naší školy zúčastnili preventivního programu, který škola pořádá ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy. Preventivní týden se konal napříč jednotlivými ročníky.

Pro první ročník byl připraven program o Listině základních práv a svobod, pro druhý ročník pak program   o šikaně, mobbingu a bossingu, který pojednával zejména o problematice vztahů v kolektivech. Třetí ročník se zúčastnil programu Kriminalita mladistvých, kde jim byly přiblíženy konkrétní situace, do kterých by se žáci mohli dostat. Nadstavbou tohoto programu byla ještě obrana a sebeobrana. Pro čtvrtý ročník byl připraven program Právní vědomí, který přibližuje práva a zákony v souvislosti s konkrétními životními situacemi. Zmíněny byly i právní aspekty dopravní nehody, které jsou užitečné nejen mladým řidičům.

Štěpánka Lipovská

Metodik prevence rizikového chování

 

1

2

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média